اسلام و لیبرالیسم
47 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » بهمن 1382 - شماره 46 (8 صفحه - از 15 تا 22)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی از متفکران مغرب زمین به نقد فلسفی لیبرالیسم پرداخته‏اند، اما رویکرد اصلی این دو مقاله، نقد مبانی و ارزش‏های لیبرالیسم از دریچه اندیشه اسلامی است. مدعای نویسنده آن است که اصول و آموزه‏های اسلامی در تقابل آشکار با این تلقی از لیبرالیسم است و این موضوع را در سه محور (آزادی، حق و خیر و فرد و جامعه) دنبال می‏کند. در میان ایدئولوژی‏های سیاسی، هیچ‏کدام به اندازه لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. ازاین‏رو باید به جای تعریف دقیق، در جست‏وجوی تعریفی مسامحه‏آمیز از لیبرالیسم باشیم. در چنین تعریفی، به باورها و ارزش‏های مشترک و مورد تأکید لیبرال‏ها اشاره می‏شود بی‏آنکه اصراری بر وجود تلقی و تصور مشترک از آنها باشد. با چنین نگاهی، می‏توان لیبرالیسم را تعهّد به مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مبهم و کلی مانند آزادی و استقلال فرد(1) دانست. ازاین‏رو، لیبرال‏ها به‏طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد، مالکیت خصوصی، آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق و آزادی‏های سیاسی و محدود کردن حریم دولت دفاع کرده‏اند؛ گرچه در هر یک از این عرصه‏ها با اختلاف‏نظرهایی روبه‏رو هستیم، اما با تسامح می‏توان ادعا کرد که نحله‏های لیبرال، آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می‏دانند. از نظر آنان، استقلال فردی باید بی‏قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف ______________________________ 1. autonomy of individual