سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
معاونت امور اساتید معارف 
1372/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
معاون پژوهشی 
1378/07/01 
1380/07/01 
اجرائی 
همکاری 
جامعه الزهراء (س) 
معاون امور بین الملل 
1369/07/01 
1380/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم ع 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
معاون آموزش و تحقیقات 
1388/01/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
عضو شورای عالی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه های مختلف  
مدرس 
1366/07/01 
1380/07/01 
دروس تخصصی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1364/07/01 
 
مکاسب و رسائل و کفایه 
تدریس 
جامعة الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دانشگاه کمبریج انگلیس- دپارتمان شرق شناسی – 
مدرس 
1380/07/01 
 
--- 
تدریس 
کالج اسلامی لندن 
مدرس 
1380/07/01 
 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه لندن 
مدرس 
1380/07/01 
 
---